facebook tracking

Project Team Manager - Göteborg

Nu söker vi en Projekt Team Manager som ska förstärka vårt Göteborgskontor.  Kontoret består av ett härligt gäng kollegor med blandad kompetens och erfarenhet inom infrastruktur. Vi söker efter dig som är Uppdragsledare och vill fortsätta utveckla ditt ledarskap genom personalansvar. Är det kanske du? Sök nu!

 

Inledning
Som Project Team Manager (PTM) på Infrapro arbetar du som chef för ett av flera team inom en projektportfölj. Du är också uppdragsledare för ett par av projekten. Du rapporterar till Project Office Manager (PMO) som ansvarar för kontorets projektportfölj. Rollen som PTM är mycket viktig i Infrapro då den innefattar ansvar för det viktigaste vi har- våra medarbetare, uppdragsledning av våra projekt och resultaten i dem. För denna roll krävs en person med mycket goda ledaregenskaper, som gillar att leda, inspirera, engagera och utveckla medarbetare och projekt. Givetvis delar du vårt stora och genuina intresse för infrastruktur. Rollen kräver också en vilja och förmåga att arbeta systematiskt med projekt och projektuppföljning enligt en process som är gemensam för hela företaget.

Mål
Målen för dig Project Team Manager bestäms årligen utifrån verksamhetens strategi, vision och kärnvärden. Målen berör i huvudsak två delar – mål gällande medarbetarna i din grupp och mål gällande projekten du leder.

Relationer
Din närmaste chef är Project Office Manager till vilken du löpande rapporterar progression, mål och resultat. Du ingår i projektkontorets ledningsgrupp som leds av Project Office Manager och består av dig och flera Project Team Managers. Ditt team består av blandad kompetens inom både projektledning och teknik inom olika områden på olika nivåer.  Du samarbetar mycket med företagets HR och Ekonomifunktion samt med Nationella Tekniksamordnare för olika tekniker.

Ansvarsområden, arbetsuppgifter, befogenheter

·         Uppdragsledning

·         Projektportföljstyrning

·         Ledning, coachning och utveckling av ditt team på både individ och gruppnivå

·         Nyrekrytering i samarbete med HR och PMO

·         Introduktion av nya medarbetare

·         Årliga utvecklings- och målsamtal, lönesamtal

·         Individuella utvecklingsplaner

·         Lönesättning

·         Attestnivå

Vi vill att din erfarenhet ser ut enligt nedan: 

·         Branscherfarenhet minst 5 år

·         Minst 4 års Uppdragsledarerfarenhet med goda resultat inom infrastruktur

·         Erfarenhet av personalansvar med goda resultat (meriterande)

·         Högskole- eller universitetsutbildning och/eller längre yrkeserfarenhet

·         Gärna IPMA/PMI certifiering

Rollens utveckling över tid
Infrapro är ett nystartat företag i tillväxtfas. Det innebär både en utveckling och förändring av Project Team Manager-rollen över tid. Initialt ligger ett stort fokus på uppdragsledning. När teamet växer blir självklart chefsrollen större och utmaningarna fler och din debiteringsgrad som Uppdragsledare går ner.

Bakgrund och strategi kring rollen
I en bransch där uppdragsledare och chefer för olika teknikområden ofta jobbar utifrån olika intressen har vi på Infrapro valt att organisera oss lite annorlunda. Organisationen består av projektkontor som leds av Project Office Manager. Inom projektkontoret finns projektteam som leds av Project Team Managers. Teamen består av personer med olika kompetens och olika erfarenhetsnivå. Helt enkelt en blandad grupp – så som projekt ser ut i verkligheten.

Vi vill att fokus ska ligga på projektleverans. Ju tydligare det avspeglas i organisationen desto enklare och effektivare blir det att leverera effektivt.
Genom att vara chef för de personer som man jobbar med dagligen i projekt gynnas både medarbetaren och chefen eftersom de får en tätare kontakt och god insyn i respektives dagliga arbete. Vi tror att du som Project Team Manager får bättre förutsättningar att leda, utveckla och motivera dina medarbetare på detta sätt. Och vi tror att medarbetaren får en bättre och mer närvarande chef.

Välkommen med din ansökan! 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Några av dina kollegor

Projektkontor Väst

Gårdatorget 2
41250 Göteborg Vägbeskrivning

Varför jobba med oss?

Nedan finner du några av de saker som är bra när du jobbar hos oss!

 • Stor påverkansgrad

  Att arbeta i uppbyggnadsfasen av en organisation är en riktig förmån som vi alla uppskattar enormt. Kulturen, arbetssättet och arbetsklimatet skapas av de som ansluter till organisationen och man är med och formar och påverkar hela företagets utveckling.

 • Vår affärsidé och organisationsstruktur

  Vi har en projektorienterad syn på affärer och organisation. Vi arbetar med projekt och organiserar oss därför efter detta snarare än som teknikorienterade resursgrupper.

 • Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder bra förmåner

  Vi är medlemmar i Almega och Svenska Teknik & Designföretagen och följer det kollektivavtal som de tillsammans med Unionen, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har skapat. Det gör att du kan känna dig trygg och säker hos oss, både när det gäller generella villkor och försäkringar. Därtill erbjuder självklart det traditionella utbudet av förmåner som konsultfirmor i vår bransch.

 • Vi ser värdet av goda konsultinsatser och vill visa det för individen i fråga

  Vi har för avsikt att hålla en för branschen attraktiv lönenivå. Känner ni att ni idag inte får en marknadsmässig ersättning för den erfarenhet, kompetens och effektivitet ni besitter så är ni välkomna att kontakta oss.

Kultur & kärnvärden

Med ryggsäcken packad med erfarenhet och ambition grundades Infrapro för att göra avtryck i infrastrukturbranschen. Vi var övertygade om att det fanns möjlighet att göra saker lite annorlunda, lite bättre. Känslan när det hela drog igång var förväntansfull. Vi visste att det skulle krävas mycket utav oss, att vi skulle utmanas, stöta på hinder och behöva tänka om. Att ge sig ut på den offensiva resa som vi just nu är mitt i har krävt MOD, och det gör det fortfarande och kommer så att fortsätta göra. Drivkraften vi delar är sprungen ur den kanske klassiska ingenjörsviljan om att göra saker SMART och med OMTANKE för omvärlden i såväl stort som smått. Dessutom tog vi tidigt i hand på att vi ska ha roligt längs vägen – vi vill känna GLÄDJE på jobbet!

Känslan densamma som när vi började – förväntansfull – skillnaden är att vi är en hel drös fler kollegor och att vi har lyckats identifiera just Infrapros kärnvärden och framgångskoncept!

 

Jobbar du redan på Infrapro?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@vrinfrapro.se
 • Curt Johansson-Holmertz
 • Jonas Fransson
 • Linnea Magnell
 • Lotta Axelsson
 • Maria Mellberg
 • Vappu Bergius
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor