facebook tracking

PMO Manager till Infrapro Malmö

Är du Uppdragsledare inom infrastruktur men vill arbeta i ett mer projektorienterat företag och söker nästa utmaning? Vi erbjuder en roll bestående av den perfekta kombinationen av uppdragsledning, projektportföljstyrning och ledarskap!

Inledning
Som Project Office Manager (PMO) på VR Infrapro är huvuduppdraget att bygga upp och leda ett projektkontor vars projektportfölj består av projekteringsuppdrag inom infrastruktur (väg och järnväg). Till din hjälp har du ett team av uppdragsledare, projektörer, samarbetspartners och underkonsulter som genomför projekt och rapporterar till dig. Därtill leder du ett par av projekten inom portföljen själv. Som PMO är du personalansvarig chef för såväl uppdragsledare som projektörer som tillhör projektkontoret. VR Infrapro AB är alltså organiserat på ett unikt sätt på konsultmarknaden där fokus ligger på projekt, både när det gäller organisation och uppföljning. Avsikten är att detta ska tydliggöra projektarbetet, dess affär och effektivisera vår insats. Rollen är en nyckelroll på VR Infrapro och du ansvarar för det viktigaste vi har – våra medarbetare och våra uppdrag. Därför kräver denna roll en person med mycket goda ledaregenskaper, som gillar att leda, inspirera, engagera och utveckla medarbetare och projekt. Givetvis delar du vårt stora och genuina intresse för infrastruktur. Rollen kräver också en vilja och förmåga att arbeta systematiskt med projekt och projektuppföljning enligt en process som är gemensam för hela företaget.

Mål
Målen för dig som Project Office Manager bestäms årligen utifrån verksamhetens strategi, vision och kärnvärden. Målen berör i huvudsak två delar – mål gällande dina medarbetare och mål gällande resultatet i din portfölj.

Relationer
Du ingår i nationell ledningsgrupp för PMO. Medarbetarna inom ditt projektkontor består av blandad kompetens inom både uppdragsledning och teknik inom olika områden på olika nivåer.  Du samarbetar mycket med företagets HR, Ekonomifunktion, Affärsutvecklare och med Nationella Tekniksamordnare för olika tekniker.

Ansvarsområden, arbetsuppgifter, befogenheter

 • Projektportföljstyrning. Uppföljning av projektkontorets projektportfölj, det vill säga tid, ekonomi, framdrift, kvalitet, kundnöjdhet, etcetera
 • Uppdragsledning av väg och/eller järnvägsprojekt
 • Rekrytering av uppdragsledare och projektörer i samarbete med HR
 • Sälj inklusive anbudslämning i samarbete med Anbudsstrateg
 • Ledning, coachning och utveckling av ditt team på både individ och gruppnivå
 • Resursplanering
 • Deltagande i ledningsgruppen för PMO på nationell nivå
 • Deltagande i utveckling av processer och rutiner tillsammans med stabsfunktioner

Kvalifikationer

 • Minst 5 års bransch- och konsulterfarenhet
 • Minst 4 års Uppdragsledarerfarenhet med goda resultat inom infrastruktur
 • Högskole- eller universitetsutbildning
 • Det är starkt meriterande med erfarenhet av personalansvar med goda resultat. Saknas detta är det väldigt viktigt att intresse, vilja och ambition att utveckla sitt ledarskap genom personalansvar finns
 • Vi ser gärna att du har Prince 2, IPMA eller PMI certifiering och ditt intresse av professionell projektledning värderas högt i denna process
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Personliga egenskaper:
För att trivas i rollen som PMO på VR Infrapro är det viktigt att du trivs att arbeta både högt och lågt. Eftersom rollen kräver goda branschkunskaper, är det viktigt att du har en bred snarare än djup kompetens. Vidare är du affärsorienterad, strukturerad och initiativrik. För att agera som resultatansvarig i organisationen är det viktigt att du har en förmåga att leda en effektiv verksamhet som bygger på kompetens, rutiner och system. Vidare är det av yttersta vikt att du delar företagets syn på affärsmodell och logik samt att du ser företagets övergripande resultat som lika viktigt som projektkontorets enskilda resultat. Vi vill att du delar våra värdeord och genom din personlighet kan leva dem i ditt dagliga arbete – Omtanke, Mod, Glädje och Smarthet.

VR Infrapro erbjuder:

En utvecklande och spännande tjänst där du får möjlighet att själv kunna påverka ditt arbete och vara med att bygga upp och forma ett företag som arbetar enligt ett nytt koncept. VR Infrapro har under sina första 2,5 år växt till ett bolag med ca 60 medarbetare och en omsättning på ca 75 MKR. Vi har som målsättning att till år 2020 omsätta 140 MSEK, dvs tillväxttakten kommer att vara fortsatt mycket hög. Du har fortfarande möjlighet att få vara med från ett tidigt skede och bygga ett företag vilket för rätt individer är en mycket stimulerande och berikande upplevelse. Välkommen med din ansökan! 

Plats: Malmö
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

Nedan finner du några av de saker som är bra när du jobbar hos oss!

 • Stor påverkansgrad

  Att arbeta i uppbyggnadsfasen av en organisation är en riktig förmån som vi alla uppskattar enormt. Kulturen, arbetssättet och arbetsklimatet skapas av de som ansluter till organisationen och man är med och formar och påverkar hela företagets utveckling.

 • Vår affärsidé och organisationsstruktur

  Vi har en projektorienterad syn på affärer och organisation. Vi arbetar med projekt och organiserar oss därför efter detta snarare än som teknikorienterade resursgrupper.

 • Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder bra förmåner

  Vi är medlemmar i Almega och Svenska Teknik & Designföretagen och följer det kollektivavtal som de tillsammans med Unionen, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har skapat. Det gör att du kan känna dig trygg och säker hos oss, både när det gäller generella villkor och försäkringar. Därtill erbjuder självklart det traditionella utbudet av förmåner som konsultfirmor i vår bransch.

 • Vi ser värdet av goda konsultinsatser och vill visa det för individen i fråga

  Vi har för avsikt att hålla en för branschen attraktiv lönenivå. Känner ni att ni idag inte får en marknadsmässig ersättning för den erfarenhet, kompetens och effektivitet ni besitter så är ni välkomna att kontakta oss.

Kultur & kärnvärden

Med ryggsäcken packad med erfarenhet och ambition grundades NRC Infrapro för att göra avtryck i infrastrukturbranschen. Vi var övertygade om att det fanns möjlighet att göra saker lite annorlunda, lite bättre. Känslan när det hela drog igång var förväntansfull. Vi visste att det skulle krävas mycket utav oss, att vi skulle utmanas, stöta på hinder och behöva tänka om. Att ge sig ut på den offensiva resa som vi just nu är mitt i har krävt MOD, och det gör det fortfarande och kommer så att fortsätta göra. Drivkraften vi delar är sprungen ur den kanske klassiska ingenjörsviljan om att göra saker SMART och med OMTANKE för omvärlden i såväl stort som smått. Dessutom tog vi tidigt i hand på att vi ska ha roligt längs vägen – vi vill känna GLÄDJE på jobbet!

Känslan densamma som när vi började – förväntansfull – skillnaden är att vi är en hel drös fler kollegor och att vi har lyckats identifiera just Infrapros kärnvärden och framgångskoncept!

 

Jobbar du redan på Infrapro?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@vrinfrapro.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor