Nu breddar vi verksamheten!

Vi har gett oss in på en utmanande men väldigt intressant och spännande resa som kräver sina medarbetare. Personer med rätt inställning, driv, erfarenhet och samarbetsförmåga. Vi menar allvar med att ta upp kampen med de etablerade konsultföretagen och vi tänker agera snabbt. Redan under första året har vi nu etablerat oss som en oerhört vass konkurrent i stora och små järnvägsprojekt. Organisatoriskt är VR Infrapro i full rullning. Projektkontor ett och två är på plats och projektportföljerna byggs successivt upp och medarbetarna ansluter i en jämn ström. Efter årsskiftet är vi drygt 10 anställda i Sverige och under 2017 räknar vi med att växa till åtminstone ett 30-tal nya konsulter. Tillsammans med resurser från vår finska moderkoncern är vi starka och rustade för såväl små som stora uppdrag. Den avgörande skillnaden i vårt koncept gentemot etablerade stora aktörer är att vi sätter projektet i fokus både avseende vår verksamhet men också vårt sätt att organisera oss. VR Infrapro är alltså organiserat på ett unikt sätt på konsultmarknaden i Sverige där fokus ligger på projekt, både när det gäller organisation och uppföljning. Avsikten är att detta ska tydliggöra projektarbetet, dess affär och effektivisera vår insats vilket vi menar ligger i linje med den höga konkurrens vi ser inom både fastpris- och löpande räkning-åtaganden.

Blickar vi framåt, så tar vi nu steget in i övriga infrastrukturprojekt, vilket för oss i ett första steg innebär väguppdrag. Vi gör det i samma anda som tidigare – på allvar och offensivt. Satsningen består i två delar, vinna fler uppdrag och rekrytera fler riktigt duktiga medarbetare. Vi är beredda att justera uppbyggnadsplanerna successivt dels i förhållande till vilka projekt vi vinner och dels till vilka personer vi rekryterar. I båda fallen spelar geografin givetvis en stor roll men med vår affärsmodell ser vi inte några större problem med att växa i en större geografi än kring Stockholm Göteborg. Vi ser inga begränsningar och är öppna inför olika utfall i utvecklingen. I slutändan är målet ändå detsamma – år 2020 är vi en utav de ledande aktörerna på marknaden, sett till hela Sverige. Kontakta oss om du vill vara med på en spännande, rolig och intressant resa!

/Henrik Öhrnell, VD

Jobbar du redan på Infrapro?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@vrinfrapro.se
  • Curt Johansson-Holmertz
  • Jonas Fransson
  • Linnea Magnell
  • Lotta Axelsson
  • Maria Mellberg
  • Vappu Bergius
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor